SYARAHAN KHAS DI PUSAT PENGAJIAN ISLAM OXFORD (OCIS), UNIVERSITI OXFORD, LONDON. UK

Saya bercakap hari ini bukan sahaja sebagai seorang Muslim sejati, tetapi juga sebagai rakyat Malaysia dan mewakili umat Islam di dunia Melayu. 

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan, dan Nabi Muhammad yang menjadi contoh kepada agama ini bukan diutuskan sebagai ‘rahmat bagi orang yang beriman’ (al-Taubah: 61) tetapi kepada semua makhluk, (al-Anbiya ‘: 107). 

Al-Quran mengandungi ajaran yang menganjurkan umat Islam supaya berlaku adil kepada mereka yang dibenci. “Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kumpulan membuat anda melakukan ketidakadilan. Keadilan dituntut kerana ia paling dekat dengan taqwa “(al-Mai’dah: 8): 

Dalam sejarah panjang Islam di beberapa bahagian di dunia, seperti Sepanyol, beberapa bahagian di Afrika dan Asia Barat, Balkan dan Asia Selatan dan Tengah dan dunia Melayu, prinsip keadilan dan mengasihani ditegakkan oleh ramai pemimpin politik, cendikiawan dan pentadbir daripada pelbagai institusi politik, pendidikan, dan undang-undang. 

Walaupun terdapat pelbagai cabaran dalaman dan luaran yang perlu dihadapi, ia adalah etika ketamadunan sejagat yang sebenar. Kedatangan dan penyebaran Islam di Alam Melayu bermula pada abad ke-7 dengan transformasi pandangan dunia dan rangka kerja etika, budaya dan sosiopolitik daripada orang tempatan. Menjelang abad ke-12 dan ke-13, proses ini berkesan dipergiatkan dengan berkesan oleh generasi ulama dan individu lain yang berasal dari Hadramaut, tanpa sebarang bantuan ketenteraan. 

Di sini, tamadun Islam bercambah untuk beberapa abad yang berpusat di beberapa bandar utama seperti Melaka dan Acheh. Ia telah bertahan sekalipun mengalami beberapa penaklukan dan penjajahan dalam tempoh jangka panjang di beberapa bahagian alam Melayu yang lain oleh Buddha Thai, Portugis Katolik dan Sepanyol, Belanda Protestan, dan British Anglican, dan juga Shintoist Jepun. 

Malaysia pada hari ini menjadi pusat demokrasi pelbagai agama dan budaya yang menjadi kebanggaan kami, yang paling lama terjalin tanpa gangguan dalam sejarah dunia Islam moden. Sementara umat Islam membentuk majoriti dan dengan pematuhan kuat terhadap Islam, hak-hak agama, bahasa, budaya dan sosioekonomi rakyat yang menjadi penganut agama lain bukan sahaja diterima tetapi diraikan. 

Kepentingan bahasa Melayu sejak sekian lama, sebagai bahasa kebangsaan, tidak menghalang kita daripada menyokong sekolah vernakular seperti Tamil dan Cina, program televisyen nasional dalam bahasa-bahasa vernakular pada waktu perdana. Majoriti rakyat Malaysia yang paling kaya, sejak merdeka, adalah bukannya dari kalangan Melayu Islam atau Bumiputera tetapi daripada rakyat bukan Islam. 

Toleransi unik ini, yang kita panggil Muhibbah, berasal dari perkataan Arab iaitu ‘hubb’, yang bermaksud cinta, menimbulkan cabaran tertentu terhadap aspirasi integrasi nasional kita, namun kita berjaya melepasinya. Kita adalah satu contoh perpaduan dalam kepelbagaian di dunia ini. 

Rakyat dan kerajaan menyedari kepentingan utama dalam menolak segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dan keganasan. Oleh itu, kita dapat menjalankan aktiviti harian tanpa rasa takut, tidak seperti di beberapa negara lain. Punca Radikalisasi Terdapat banyak faktor saling berkait yang membawa kepada ekstremisme, radikalisme, peperangan dan keganasan. 

Dalam dunia globalisasi, kesan radikalisme dan ekstremisme terhadap hubungan dan keselamatan antarabangsa dan kesannya tidak hanya terhad kepada umat Islam tetapi juga kepada mereka yang menganut agama lain dan ideologi sekular. Ini sering kali disalahertikan dalam nama-nama agama, ideologi, Raja, negara, kesucian etnik dan bahasa, bahkan kemanusiaan. Penjajahan Eropah di Amerika Latin, beberapa bahagian Afrika dan Asia telah dilakukan atas nama Tuhan dan negara. Seperti yang kita semua tahu, emas dan kekuasaan adalah tujuan sebenar ia dilakukan. 

Perang Dunia Pertama dan Kedua serta perang Korea dan Vietnam boleh dikaitkan terutamanya di atas sebab-sebab ideologi. Tragedi Balkan pada asasnya berdasarkan atas alasan etnik-agama. Pembunuhan beramai-ramai di negara majoriti Kristian Rwanda adalah sebahagian besarnya didorong oleh fahaman berpuak; perang saudara Uganda disebabkan terutamanya oleh agama Kristian radikal, pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Ivory Coast adalah diakibatkan oleh etnik-agama, yang dilakukan oleh orang asli dan Kristian. Perang saudara Sri Lanka lebih satu dekad antara kumpulan pemisah minoriti Hindu-Tamil yang menggunakan kaedah sama yang diguna pakai pengganas muslim- menentang kumpulan majoriti Sinhalese Buddha didorong oleh faktor agama dan etnik. 

Di sini, fokus kita adalah pengakaran ektremis Muslim, keganasan dan radikalisme. Fenomena ini telah memangsakan bukan sahaja orang yang disasarkan secara langsung, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia dan menyemarakkan perasaan Islamo-phobia. Bagi memahami fenomena ini, adalah penting untuk kita melihat faktor luaran dan dalaman. 

“Untuk mencabut pokok, ia tidak cukup sekadar hanya mencabut ia dari tanah”, kerana baki akar pokok terbabit mungkin masih hidup dan akan terus hidup dan membiak. menghapuskan pokok melibatkan juga mekanisme lain sehingga semua sisa tersembunyi dihapuskan dengan berkesan. 

Dengan cara yang sama tetapi lebih rumit, pengislahan ekstremisme, radikalisme, dan keganasan di kalangan sebilangan kecil umat Islam melibatkan pemahaman yang betul dan tajam terhadap sebab sebenar dalaman dan luaran mereka, dengan penggunaan pendekatan yang bijak dan konsisten serta pelbagai dimensi dalam pencegahan, pembetulan dan hukuman. 

Faktor dalaman Ekstremisme (ghuluw) adalah jenayah mengikut pandangan dan etika Islam, manakala kesederhanaan (wasatiyyah), yang telah diamalkan secara universal sepanjang sejarah Islam, adalah suatu kebaikan yang terpuji (fadhilah). Umat Islam sederhana yang kebanyakannya tergolong dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, telah menghasilkan banyak risalah utama memperincikan pelbagai bentuk ekstremisme, radikal, dan trend keganasan yang telah muncul dari dalam masyarakat Islam bermula dari awal abad Islam. 

Kita boleh menyebut kerja seperti Al-farq bayn al-Firaq oleh Abdul Qahir al-Baghdadi (d.1037), Tahafut al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, dan Munqidh min al-Dalal oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazzali (d . 1111), dan Kitab al-Milal wa al-Nihal, oleh Abdul Karim al-Shahrastani (d.1153) dan lain-lain lagi. 

Ekstremisme wujud walaupun di kalangan ahli Sufi. Pemikir Sufi yang terkenal juga telah mengesan pelbagai trend ekstremisme dari kalangan mereka yang mendakwa benar-benar mengikut ajaran kerohanian dan etika Islam. 

Kita boleh melihat ini dalam dua daripada nukilan popular Islam seperti Risalah al-Qushairiyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf Abdul Karim al-Qushairi (d. 1072) dan Kashf al-Mahjub Ali Uthman al-Hujwiri (d. 1072). Dalam dunia Melayu, nukilan salah seorang ulama terkenal iaitu Nuruddin al-Raniri (d. 1658) yang paling berharga iaitu Hujjat al-Siddiq li-Daf’i al-zindiq dan Lataif Al-Asrar juga boleh dirujuk. Ini dan lain-lain kerja teologi, undang-undang, etika, dan kerohanian diajar dalam pelbagai peringkat pendidikan Islam tradisional dan membantu membentuk pandangan hidup dan amalan umat Islam dalam berurusan dengan pelbagai doktrin asas, prinsip undang-undang dan politik serta kontroversi. 

Malah pembunuh upahan dari puak Khawarij dan Batini iaitu Hashashiyun-, yang berjaya melakukan perbuatan keji yang amat besar untuk beberapa waktu, akhirnya dikalahkan secara intelektual tidak lagi dianggap signifikan secara sosial dalam sejarah kita. 

Ketika ini, istilah ‘Islam Sederhana, fundamentalis, ekstremis dan radikal’ ditafsirkan terutamanya dari perspektif Barat. 

zahiduk

Kebiasaannya, bagi umat Islam yang menolak atau mencabar banyak prinsip dan amalan Islam asas, dan pada masa sama tidak kritis menerima piawaian moral bukan Islam sekular, Barat dan lain-lain, mereka dianggap sebagai golongan sederhana dan inklusif. Umat Islam yang dengan secara bijak menerima kebanyakan prinsip rohani, moral dan undang-undang Islam tradisional dan menghargai secara kritikal beberapa bahan bukan Islam sekular, Barat dan lain dijenamakan sebagai fundamentalis dan eksklusif. 

Mereka yang lebih vokal dituduh sebagai ekstremis, radikal dan mungkin akan disyaki cenderung secara tersembunyi melindungi keganasan. Amalan wacana Islam de-tradisionalisasi dan de-spiritualisasi menjadi lebih ketara sejak abad ke-19. Pengaruh visi Islam yang lebih sempit dan lebih legalistik telah menjadikan kuasa politik elemen paling utama dalam amalan, wacana dan kesedaran agama. 

Undang-undang dan politik secara tradisinya telah diletakkan di kedudukan lebih tinggi berbanding yang diperuntukkan secara tradisinya. Kajian Tafsir Al-Quran dan hadis-hadis yang sempit juga dibuat dari perspektif politik dan undang-undang. Kajian (teologi) dan pendapat dari ahli Sufi diketepikan, seterusnya sumber etikal, spiritual dan intelektual banyak dihalang daripada minda umat Islam. 

Kita juga dapat perhatikan bahawa ulama, penulis dan individu dan kumpulan lain berhaluan kiri yang memberontak secara terhadap pihak berkuasa Islam yang ditubuhkan, diberi status moral lebih tinggi daripada yang lain, berbanding integriti sebenar kehidupan moral mereka serta nilai sebenar sumbangan intelektual dan sosial mereka. 

Detradisionalisasi pendidikan Islam juga mewujudkan penolakan tafsiran yang dibuat oleh falsafah politik Islam. Oleh itu sesetengah penulis yang belajar sendiri dan pertubuhan Islam bermotifkan politik menolak kesahihan kerajaan Islam yang sedia ada dan mencanangkan penubuhan teokrasi Islam mengikut cara mereka dengan matlamat akhir membentuk Khalifah global. 

Selain mengabaikan kedudukan politik konservatif majoriti ulama tradisional, individu dan kumpulan ini juga tidak mengiktiraf pihak berkuasa agama yang dilantik oleh negara itu sendiri yang berperanan untuk menjaga kepentingan dan hal ehwal orang muslim di negara berkenaan. 

Pendidikan Islam tradisional menyemai kepentingan syariat Islam yang terhasil daripada pemahaman betul dan meluas secara beransur-ansur dan aplikasi Islam sebagai satu sistem falsafah dan etika. Tafsiran dan aplikasi syariah telah disemai dengan semangat Maqasid al-Syariah, yang merupakan pantulan dari prinsip falsafah dan etika utama Islam. Ia mengambil kira aplikasi pelbagai konteks sosio-sejarah yang berkaitan apabila kedudukan undang-undang, dan konteks kontemporari kreatif, inovatif mereka. 

Dalam hal ini berijtihad di kalangan pihak berkuasa sentiasa digalakkan. Golongan ekstremis dan radikal secara hampir literal mentafsirkan Perundangan Syariah tanpa pengiktirafan maqasid, konteks sejarah mereka dan juga syarat-syarat semasa. 

Namun begitu, terdapat satu lagi jenis ekstremisme dan radikalisme dalam masyarakat Islam kini. Mereka terdiri daripada kumpulan umat Islam yang vokal yang mahu meliberalisasi dan mengubah Islam dan Syariah Islam, yang didasari daripada beberapa pandangan falsafah moden dan sekular melampau, mengilhamkan dan kebertanggungjawaban terhadap hak asasi manusia, serta tanggapan terhadap kemajuan, pembangunan dan kebahagiaan. 

Walaupun mereka ini sangat kritikal dalam apa juga cubaan untuk memberi nafas baru kesedaran dan amalan dalam masyarakat Islam, mereka nampaknya kurang kritikal dalam mengguna pakai kaedah konsep idea sekular yang ekstrem. 

Walaupun mereka betul-betul menekankan kepentingan melihat tafsiran dan amalan dalam konteks sosio-sejarah Islam tradisional, mereka seolah-olah meninggalkan kebanyakan konteks falsafah, agama, dan sosio-sejarah idea dan institusi moden barat. Walaupun mereka berhujah dan memperjuangkan pendirian mereka atas nama liberalisme dan hak asasi manusia, mereka sering kali tidak menunjukkan semangat liberal tulen terhadap agama Islam konservatif. 

Mereka dengan mudah dilihat mengenepikan hakikat bahawa pandangan hidup Islam tradisional dan pendidikan telah meletakkan kepentingan yang besar terhadap ilmu dan hikmah di peringkat tertinggi, tanpa mengira asal-usulnya. 

Pemikiran dan tamadun awal Islam telah mendapat manfaat daripada penilaian kritikal, penerimaan dan penerapan idea dan institusi asing sebelum Islam. Proses kritis dan kreatif ini dinamakan oleh ulama sebagai Islamisasi. Golongan liberal yang diterangkan sebelum ini, adalah tidak sederhana seperti yang diperkatakan oleh media dan penganalisis. Sama seperti golongan ekstremis agama, golongan liberal yang melampau tidak mewakili suara dan kesedaran majoriti di Malaysia dan di negara-negara lain. 

Dialog di antara mereka dengan rakan bukan Islam dan Barat tidak sampai kepada golongan sasaran. Sebaliknya, dialog ini telah tergelincir daripada matlamat mulia mereka, manakala yang meminggirkan dan meradikalisasikan sesetengah umat Islam. 

Ruang demokrasi yang semakin terbuka dan pengaruh media sosial dalam masyarakat Islam seperti di Malaysia boleh disalahgunakan oleh kedua-dua jenis ekstremis, yang boleh membawa kepada keganasan dan gangguan sosiopolitik, dan membawa kepada kesengsaraan kepada sebahagian besar orang ramai. Kita mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengelakkan senario itu. 

Ini adalah faktor dalaman. Faktor luaran Sebahagian besar umat Islam adalah bukan ekstremis – walaupun beberapa etika-moral tradisional mereka tidak diterima oleh golongan sekularis moden sehinggakan mereka terpaksa mengambil tindakan ketenteraan untuk mempertahankan tanah air dan hak asasi manusia mereka. 

Terdapat beberapa faktor luaran yang telah banyak menyumbang kepada kebangkitan ekstremis Muslim, radikalisasi dan keganasan di seluruh dunia. 

Serangan berterusan dalam pelbagai bentuk terhadap umat Islam dan Islam menjadi faktor luaran seperti yang kita maksudkan. Walaupun ini sudah tentu bukan perkara baru, kejadian berterusan dalam zaman Internet dan pergerakan mudah manusia secara global akan membangkitkan kebencian mendalam di kalangan ekstremis mahupun di kalangan umat Islam biasa, dan akan memberi motivasi kepada sebilangan kecil orang yang hilang panduan untuk mengembangkan tindakan dan ideologi ekstrem dan radikal. 

Serangan bertalu-talu terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, kritikan yang tidak wajar terhadap sebarang percubaan Muslim untuk hidup menurut prinsip asas syariah, diskriminasi terhadap umat Islam berlaku hampir setiap hari. 

Kebebasan beragama Islam di beberapa negara liberal Barat, yang memperjuangkan hak asasi manusia global, kepelbagaian budaya dan toleransi, nampaknya semakin terhad dengan pelbagai alasan. Tragedi Balkan telah ditamatkan selepas mengorbankan banyak nyawa. 

Tetapi penderitaan yang telah ditanggung sekian lama oleh rakyat Palestin, Rohingya di Myanmar, Thai-Melayu di Selatan Thailand, Bangsamoro di Filipina, dan lain-lain minoriti pribumi Islam di Asia Tengah tidak diselesaikan. 

Kita lihat majoriti mangsa dalam krisis di Afghanistan, Iraq dan Syria adalah umat Islam. Dalam beberapa kes penempatan semula umat Islam dari tanah air mereka, dan hak asasi manusia yang semakin berkurangan, penghinaan dan penderitaan tertentu sebagai rakyat di tanah air mereka sendiri, akan mencungkil kebencian mendalam dan kemarahan bukan sahaja terhadap pelaku langsung, tetapi juga sekutu mereka. 

Negara Islam dan masyarakat antarabangsa mesti bekerja dengan lebih keras untuk mengatasi segala sisa rintangan untuk mencari penyelesaian kekal yang boleh digunakan. Kita percaya bahawa ideologi ekstrem dan radikal adalah produk pemikiran yang amat sesat digabungkan dengan rasa putus asa dan terdesak yang serius. 

Pemikiran itu melahirkan keberanian melulu, yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap bukan sahaja semua undang-undang dan konvensyen antarabangsa, malah nyawa mereka sendiri. Insiden berulang Islamophobia dan ‘double standards’ yang seringkali berlaku terhadap Islam dan umat Islam akan digunakan oleh ekstremis dan militan Muslim untuk merekrut ahli baru mereka di seluruh dunia. Pengislahan Radikalisasi dan Ekstremisasi Kita di Malaysia agak bernasib baik.

 Dalam 59 tahun kewujudan negara moden kita, Malaysia, walaupun mempunyai pelbagai etnik, agama, bahasa dan budaya, telah menidakkan insiden oleh ekstremis agama atau etnik dan radikalisme. Sudah tentu tidak keganasan. Rusuhan kaum yang paling buruk 1969, insiden Memali (1985) dan Kampung Medan, Petaling Jaya (2001) adalah tiga titik hitam dalam ruang luas kanvas putih kewujudan bersama yang harmoni dan aman. 

Mungkin ada satu atau dua insiden lain yang lebih kecil. Kita juga sedar setakat ini, juga tidak mengalami sebarang konfrontasi ganas besar antara orang Islam dan bukan Islam, atau di antara kumpulan yang berbeza daripada Islam berdasarkan tafsiran berbeza daripada Islam sama ada Sunni menentang Syiah, Wahabi menentang Bukan Wahabi, dan lain-lain. 

Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, saya fikir, serba sedikit ketegangan dan salah faham memang wujud dan ia tidak dapat dielakkan dalam mana-mana masyarakat majmuk yang besar. Usaha kita untuk pengislahan ekstremisme, radikalisme dan keganasan melibatkan pendekatan serampang tiga mata dan saling berkait: 

i) pendidikan;

 ii) undang-undang; 

iii) ekonomi dan sosial.

 Sistem pendidikan kita ketika ini daripada yang paling rendah hingga ke peringkat tertinggi telah secara relatifnya berjaya mewujudkan rakyat pelbagai budaya yang berpendidikan, beragama-beretika, mahir dan bersatu. Bagaimanapun kita mesti terus mengukuhkan ciri-ciri positif, menyemak dan membetulkan apa-apa kekurangan dan kecacatan serta menambah ciri baru untuk menangani cabaran masa depan yang bakal muncul. 

Dalam konteks spesifik wacana kita sekarang, kita perlu mentradisionalisasi semula kandungan sistem dengan mengukuhkan pandangan tradisional Islam seperti yang dipersetujui oleh majoriti terbesar ulama tradisional berwibawa dalam pelbagai bidang pemikiran dan kebudayaan Islam. 

Ini perlu dilakukan dengan mengambil kira konteks sejarah yang relevan dan keperluan semasa, serta apa yang bakal berlaku pada masa depan. Kaedah pengajaran dan peperiksaan perlu lebih analitik dengan membuat perbandingan antara agama dan kebudayaan sedunia yang lain. 

Penerapan cara berfikir dan bertindak yang betul dan wajar bukan hanya dijalankan dalam pelarasan pendidikan formal. Ia adalah sebahagian daripada usaha untuk menyemai elemen utama ini ke dalam tradisi pendidikan dan budaya kita dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. 

Di Malaysia terutamanya di bandar dan bandar besar, semua program rasmi secara umumnya melibatkan pelbagai budaya dan agama. Yang paling menonjol terutamanya melalui tradisi ‘Rumah Terbuka’ pada musim perayaan tahunan semua agama utama di negara ini. 

Tetapi kita perlu mempunyai lebih banyak dialog antara agama dan interaksi terutamanya pada peringkat menengah dan pengajian tinggi yang akan membantu menggalakkan persefahaman, belas kasihan, dan kebajikan antara kaum. Kebersamaan perlu ditekankan, tetapi kita tidak boleh memaksa perpaduan tiruan berikutan perbezaan asas dan nyata kerana ia boleh membawa kepada penindakbalasan ekstremisme dan radikalisme. 

Mereka yang merasakan bahawa aspek asas agama, budaya dan identiti mereka secara konsisten ditindas demi pematuhan kepada kehendak yang kuat akan membangunkan kebencian mendalam, kemarahan, dan penentangan. 

Apabila kuasa yang dilihat menyusut, atau apabila iklim sosial teruja dengan kemarakkan acara tertentu, perasaan berkenaan akan menyemarak dengan ia tidak dapat dikawal dan dijangka. Saya fikir, adalah lebih jujur untuk mengiktiraf dan mengakui perbezaan ini dan meletakkan ia di tempat sewajarnya. Hakikatnya, seperti yang diperhatikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang UIama Islam semasa, yang mengkategorikannya menerusi pengetahuan dan perbezaan boleh dilakukan kerana ciri-ciri yang membezakan dari yang lain. 

Ingin saya tegaskan di sini bahawa hasil tulisan dan aktiviti ulama berwibawa seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas di Malaysia dan di rantau ini telah secara signifikan menyumbang kepada pemahaman dan penggunaan Islam sebagai agama dan tamadun beretika yang lebih baik. 

Penindasan, tindakan tidak bertamadun, dan ketidakadilan telah dilakukan terhadap sesama manusia kerana kegagalan dan keengganan untuk memperbaiki dengan adil perbezaan antara kita. 

Di sini saya ingin berkongsi berita gembira bahawa di Malaysia, kita telah agak berjaya dalam mengenal pasti dan menahan pelbagai trend radikal dan ekstremis. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan bantuan pelbagai institusi telah membuat laporan yang kerap berhubung kumpulan dan individu berkenaan. 

Langkah pencegahan secara sistematik dan serius serta program pemulihan dilaksanakan secara berterusan. 

Juga langkah undang-undang dan pencegahan yang sedia ada dalam menangani radikalisme dan ekstremisme telah membolehkan kita untuk mengenal pasti dan menahan 230 individu yang terbabit dalam aktiviti Daesh sejak Februari 2013, 90 daripada mereka (74 lelaki dan 16 perempuan) telah terbabit dalam kegiatan di Syria. 

Undang-Undang dan deradikalisasi,Di dalam undang-undang, Malaysia telah memperkenalkan undang-undang berkaitan iaitu Akta Pencegahan Jenayah 2015 (POTA) dan Langkah-Langkah Khas terhadap Keganasan dalam Akta Negara Asing 2015 (SMATA). Kedua-dua undang-undang selaras dengan semangat dan tujuan mengikut Resolusi Majlis Keselamatan PBB (UNSCR) 2178 terutamanya dalam memantau dan mengawal selia Militan Pengganas Asing (FTFs). 

Malaysia terus bekerjasama rapat dengan negara-negara lain dan pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan keselamatan sempadan untuk mengekang pergerakan pengganas. 

Pada 2 Oktober tahun lalu, kita telah menjadi tuan rumah Mesyuarat Khas Menteri-Menteri ASEAN berhubung Kebangkitan Keganasan Ekstremisme dan Radikalisme, yang mengukuhkan lagi komitmen serantau dan kerjasama untuk mengislah gejala ini terhadap keamanan global. 

Seterusnya, pada 25-26 Januari 2016 kita telah menjadi tuan rumah Persidangan Deradikalisasi Antarabangsa untuk menghasilkan prosedur operasi standard / SOP deradikalisasi. 

Persidangan itu juga menarik penyertaan dari semua negara Asia Tenggara dan negara lain termasuk United Kingdom, Arab Saudi, UAE, Jepun dan China. Strategi Deradikalisasi di Malaysia memerlukan kerjasama strategik antara kerajaan, masyarakat awam termasuk sektor swasta untuk mengekang individu atau kumpulan individu daripada terbabit dalam ‘aktiviti’ radikalisme / ekstremisme di dalam atau di luar negara. 

Pendekatan mendekati yang berkesan dan kaunseling dilakukan secara berterusan untuk memulihkan ekstremis berpotensi / pengganas. Ia dijalankan dengan kerjasama penuh pelbagai kementerian dan jabatan termasuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. 

Tahun lalu kementerian saya juga telah memperkenalkan program pemulihan yang agak komprehensif khusus untuk kumpulan ini, yang dipanggil Modul Bersepadu Deradikalisasi untuk Pengganas (Kementerian Dalam Negeri, 2015). 

Ia adalah dokumen 263 muka surat yang mengandungi sub-modul yang berkaitan dengan diri dan pengurusan diri, kemahiran sosial, nilai-nilai kerohanian dan moral, pemikiran dan psikologi, tingkah laku jenayah, keselamatan, kerjaya dan keluarga, dan kenegaraan. 

Program deradikalisasi ini melibatkan tiga fasa bagi tempoh dua tahun. Malaysia terus memantau pergerakan pengganas menerusi semua saluran dan media yang bertujuan untuk menafikan penyokong ekstremis mempromosikan ideologi salah mereka dan menidakkan peluang untuk meneruskan kegiatan mereka. 

Untuk mengislah ekstremisme, radikalisme dan keganasan dalam apa juga bentuk secara konsisten dan berjaya, kita perlu mengekalkan, atau sebenarnya meningkatkan perpaduan sosio-politik, integriti dan kestabilan negara. Kita juga perlu mengharungi cabaran ekonomi semasa yang dihadapi semua negara di seluruh dunia. 

Keadaan ini adalah saling berkait antara satu sama lain, dan ia bergantung kepada orientasi rohani yang betul dan kompas etika dan moral rakyat terutama kepemimpinan di semua peringkat. 

Sebagai umat Islam yang prihatin, kita sentiasa diingatkan dalam sabda Nabi SAW yang bermaksud bahawa Allah tidak mengekalkan kerajaan yang tidak adil, walaupun ia seorang Islam; dan sebaliknya Dia akan menyokong kerajaan yang adil walaupun ia bukan orang Islam. 

Kita juga sentiasa diingatkan oleh sebuah hadith lain Nabi, Allah menjawab doa-doa daripada orang yang telah dizalimi tanpa mengira orientasi agama mereka walaupun mereka bukan Islam. 

Dalam dunia Melayu, kedua-dua hadith direkodkan dalam banyak hasil tulisan berkaitan dengan tadbir urus, salah satu daripadanya ialah Taj al-Salatin pada abad ke-18 oleh Bukhari al-Jauhari. 

Kita percaya jangka hayat panjang sistem kerajaan yang dipimpin oleh UMNO sejak kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 adalah kerana keupayaannya berlaku adil kepada pelbagai lapisan masyarakat berbilang budaya dan berbilang agama. 

Masih banyak yang perlu dilakukan. Perjalanan kita masih panjang, tetapi kita telah mencapai sejauh ini dengan gembira dan selamat. 

Kita mesti terus maju dengan berhati-hati tetapi dengan keyakinan dan harapan yang besar. Kesimpulan Kesimpulannya, saya ingin menggariskan bahawa ekstremisme, radikalisme, dan keganasan bukan sahaja didorong oleh kesesatan orientasi, tetapi juga oleh sekular tidak kena pada tempatnya, kesukuan, dan gabungan kepentingan manusia lain. 

Kita semua perlu menggalas tanggungjawab untuk mengislah semua elemen trend negatif dengan menangani kedua-dua faktor dalaman dan luaran secara serentak dan dengan bersungguh-sungguh. 

Ekstremisme, radikalisme, dan terutamanya keganasan sentiasa dikutuk dalam ajaran dan amalan Islam tradisional. Bagaimanapun, tanggungjawab terhadap ajaran sesat dan tindakan dahsyat minoriti yang sangat kecil daripada sebuah kumpulan tidak harus diletakkan di bahu majoriti yang tidak bersalah. 

Tindakan sedemikian adalah bukan sahaja tidak adil tetapi juga akan membayangkan satu bentuk ekstremisme, bahkan keganasan. 

Ini secara tidak sengaja akan menjadi alasan berguna untuk ekstremis sebenar dan pengganas untuk mewajarkan ketidakpercayaan mereka terhadap pendapat majoriti, dan undang-undang serta konvensyen antarabangsa, dan untuk merekrut ahli baru mereka di seluruh dunia. 

Sebagai umat Islam, kita mesti menggunakan segala sumber yang ada dan bekerjasama dengan semua pihak untuk mencegah dan membendung trend ini. 

Kita di Malaysia akan terus menjadi penggiat penting dalam tugas terpuji ini. 

Tiga tahun lalu, Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) dan Pusat Pengajian Lanjutan mengenai Islam, Sains dan Tamadun, Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM) telah mengadakan Perbincangan Meja Bulat Kedua berhubung Kesederhanaan dan Toleransi dan dalam Pertubuhan Islam Kontemporari. 

Saya memuji usaha baik OCIS dan CASIS-UTM dalam usaha mereka untuk menyokong objektif mulia ini. 

Malaysia Bertindak Balas Ke Atas Kegiatan Ekstremisme Dan Radikal Melalui Pusat Serantau Digital – Zahid Hamidi

Malaysia bertindak balas berhubung pengganas dan ekstremisme dan radikal terutama di alam siber melalui Penubuhan Pusat Serantau Digital Memerangi Mesej Melalui Komunikasi.

Timbalan Perdana Menteri,Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata,usaha yang di jalankan itu adalah sebahagian daripada pendekatan strategik bagi bertindak balas ke atas golongan pelampau kerana menyedari pengganas cekap untuk membuat cerita dan retorik untuk mempengaruhi pengguna media sosial.

“Cerita-cerita ini telah memenuhi alam siber dan mempengaruhi pengguna media sosial untuk percaya bahawa cerita-cerita itu adalah benar, dan pengganas itu berjuang atas nama agama,” katanya dalam ucapan alu-aluan dalam Perbincangan Meja Bulat di Chatham House di sini.

Para penjenayah dan pengganas kini menggunakan platform komunikasi baharu melalui rangkaian media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, e-mel dan malah melalui telefon pintar dalam WhatsApp dan Telegram sebagai satu jalan untuk mengindoktrinasi dan menyebarkan mesej kebencian yang diputar belit, katanya.

Ucapan yang bertajuk “Faham Ketenteraan dan Antikeganasan: Satu Perspektif Malaysia”,Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri berkata kisah mengenai Islam perlu diceritakan semula bagi menyampaikan mesej jelas bahawa pengganas adalah golongan kufur kerana ideologi agama mereka yang diputar belit dan tindakan-tindakan itu membawa kepada kehilangan nyawa orang yang tidak berdosa.

Katanya radikalisme akan terus menjadi kebimbangan utama kepada agensi-agensi keselamatan di seluruh dunia dan ia akan kekal sebagai satu daripada ancaman yang kuat terutama melalui penggunaan meluas internet sebagai alat bagi penyebaran ekstremisme yang ganas dan propaganda radikal.

Oleh yang demikian Pusat Serantau Digital Memerangi Mesej telah ditubuhkan bagi menyelaras usaha untuk bertindak balas terhadap mesej di media sosial yang radikal dan mengemukakan imej islam sebenar di dalam dan luar ASEAN.

Zahid Hamidi berkata strategi deradikalisasi Malaysia memerlukan kerjasama strategik di antara kerajaan, pertubuhan awam, sektor swasta, masyarakat tempatan dan masyarakat keseluruhan bagi menghalang individu atau kumpulan daripada terbabit dalam kegiatan pelampau dan radikal di tanah air atau di seberang laut.

Zahid Hamidi berkata pusat yang dikendalikan Polis Malaysia sejak September 2016 itu menggunakan kajian yang menggambarkan bahawa perjuangan kumpulan militan Daesh itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Katanya Malaysia juga bekerjasama rapat dengan rakan-rakan antarabangsa yang lain dalam usaha dan pelaksanaan strategi deradikalisasinya.

Malaysia percaya strategi penting untuk menangani golongan pelampau Islam yang ganas adalah dengan menyingkirkan usaha memutar belit dan penipuan tentang agama,” katanya sambil menambah Malaysia mempunyai sejarah panjang yang menekankan mengenai kesederhanaan melalui amalan wassatiyah, satu perintah dalam al-Quran.

Lawatan TPM Ke London, Bagi Menyampaikan Ucaptama Di Oxford University

​Lawatan kali ini, yang kedua oleh Timbalan Perdana Menteri,Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menjadi lebih signifikan kerana beliau telah dijemput berucap di pusat itu sebagaimana beberapa pemimpin dunia lain, termasuk para pemimpin dari Malaysia sebelum ini, untuk berkongsi pandangan mengenai beberapa topik.”

Timbalan Perdana Menteri akan menyampaikan ucaptama bertajuk ‘Pengislahan Radikalisme dan Ekstremisme’ dalam pertemuan dengan para sarjana dan jemputan khas di Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS), Oxford University , United Kingdom (UK) pada Rabu ini.

Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di UK Datuk Ahmad Rasidi Hazizi berkata ucaptama di Oxford University itu akan menjadi fokus utama lawatan kerja lima hari Zahid Hamidi ke negara ini, yang bermula Isnin.

 

Beliau berkata Zahid Hamidi juga akan mencatat sejarah sebagai tokoh pertama yang akan berucap di auditorium yang baru siap dibina di OCIS itu, di mana Malaysia turut menyumbang RM12 juta bagi pembinaannya, terutama bagi ukiran kayu untuk hiasan dalamannya.

Di samping itu, kata Ahmad Rasidi, Malaysia juga menyumbang 10 juta Pound bagi membantu menyiapkan pembinaan bangunan OCIS.

Semasa lawatan, Zahid Hamidi dijadual mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri UK yang baru dilantik, Amber Rudd, pada Selasa bagi membincangkan isu berkaitan hal ehwal dalam negeri, termasuk imigresen dan visa pelajar.

“Zahid Hamidi juga akan mengadakan perjumpaan dengan beberapa syarikat UK, termasuk Digital Barriers dan Thales UK bagi membincangkan peluang yang boleh diterokai.

“Dengan Thales UK, perbincangan akan berkisar tentang sokongan Malaysia terhadap UK dalam perkara berkaitan maritim dan sempadan,” katanya.

Digital Barriers adalah peneraju dunia bagi penyelesaian pintar visual bagi pemantauan, keselamatan dan jaminan pasaran global, yang mempunyai kepakaran dalam ‘zero-latency streaming’ serta video keselamatan dan risikan berkaitan melalui rangkaian wayarles, termasuk selular, satelit, IP mesh dan cloud.

Ahmad Rasidi berkata timbalan perdana menteri juga dijadual menghadiri majlis makan malam bersama kapten industri UK pada Isnin dan menyertai perbincangan meja bulat di Chatham House dengan All Party Parliamentary Group for Malaysia (APPG) pada Selasa.

Di samping itu, beliau dijadual melawat sebuah kilang dan mengadakan pertemuan dengan UK Space Agency/ Airbus di Stevenage pada Rabu.

Dianggarkan, 73,000 rakyat Malaysia kini tinggal dan bekerja di UK, manakala 17,631 pelajar Malaysia sedang mengikuti pengajian di pelbagai peringkat di institusi pengajian tinggi UK bagi tahun 2015-2016.

Timbalan perdana menteri juga akan menghadiri majlis makan malam bersama Diaspora Malaysia pada Selasa, yang dijangka dihadiri kira-kira 400 rakyat Malaysia.

KDN Teliti Cadangan Penubuhan Jawatankuasa Kaukus Parlimen Tangani Judi – Zahid Hamidi

Kementerian Dalam Negeri (KDN) sedang meneliti cadangan penubuhan Jawatankuasa Kaukus Parlimen menangani perjudian bagi menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh terutama perjudian secara digital.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri berkata pihaknya sedang mengumpul maklumat untuk dijadikan terma rujukan sekiranya kaukus itu dilaksanakan kelak.

“KDN memandang positif cadangan ini kerana kaukus ini melibatkan penyertaan semua pihak merentasi perbezaan ideologi politik, agama dan budaya dan saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota Parlimen (yang membuat cadangan) untuk bersama-sama mengatasi masalah perjudian,” katanya ketika menggulung Rang Undang-undang Perbekalan 2017 bagi KDN di Dewan Rakyat hari ini.

Katanya antara modus operandi yang digunakan oleh sindiket perjudian bagi mencari pelanggan baharu adalah dengan mempromosikan perjudian melalui media sosial dan ia dikesan sejak tahun lalu.

Beliau berkata kementerian komited membendung aktiviti perjudian yang kini boleh dilakukan melalui telefon bimbit, tabloid, komputer riba dan desktop.

“Kita juga telah bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan telah menggunakan peranti khas atau special device yang dikenali sebagai ‘box SMS Frequency spice’ yang boleh mengesan nombor telefon yang menghantar 30,000 SMS dalam tempoh satu jam pada jarak sejauh 2km,” katanya.

Menurutnya, Polis Diraja Malaysia (PDRM) juga sedang mengumpul maklumat mengenai penglibatan pihak tertentu yang menjual data kepada pihak sindiket selain bekerjasama dengan SKMM dan syarikat telekomunikasi (Telco) bagi menyekat laman web dan talian telefon yang mempunyai jaringan dengan kasino dan aplikasi menerusi telefon bimbit.

“PDRM juga mengadakan siri perbincangan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Peguam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Jabatan Air negeri dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan beberapa agensi pengkuatkuasaan untuk meminda undang-undang selain tindakan lain yang bersesuaian dengan kaedah yang dilakukan,” katanya.

Katanya ia termasuk untuk meminda Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang memerlukan sokongan semua anggota Parlimen selain pendekatan kerohanian menerusi kempen kesedaran membendung masalah judi.

Mengenai pusat perjudian haram yang berselindung disebalik lesen pusat hiburan keluarga, Zahid Hamidi berkata KDN tidak pernah mengeluarkan mana-mana lesen perjudian kerana ia dikeluarkan oleh PBT.

Mengulas lanjut, beliau berkata PBT dan kerajaan negeri khususnya Selangor dan Sarawak turut digesa menghentikan pengeluaran lesen baharu bagi mengelak munculnya lebih banyak pusat perjudian haram yang berlindung di sebalik nama pusat hiburan keluarga

Menjawab soalan Alice Lau Kiong (DAP-Lanang) tentang operasi Balai Polis Lanang, Sarawak ditutup pada waktu malam, Zahid Hamidi berkata ia bagi menjaga keselamatan anggota polis daripada ancaman pengganas termasuk Daesh.

“Dalam berek berkenaan ada stor penyimpanan senjata, jika buka, khuatir kerana ada dua peristiwa pengganas mencuri senjata seperti di Perak dan Lahad Datu, Sabah,” katanya.

Malaysia Tidak Perlu Campur Tangan Pihak Luar – TPM

Timbalan Perdana Menteri,Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata,acuan politik negara ini sudah sesuai dengan situasi dan suasana politiknya.

Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan Malaysia tidak perlu campur tangan pihak luar untuk menentukan hala tuju politik negara ini.

“Malaysia tidak perlu mempunyai pembiayaan daripada luar yang boleh meminggirkan pemikiran utama rakyat secara keseluruhannya.

“Malaysia juga jangan seharusnya dipengaruhi dengan pembiayaan oleh dana-dana luar yang sama ada kepada media dalam talian, organisasi, badan bukan kerajaan (NGO) mahupun mana-mana individu,” katanya pada persidangan Dewan Rakyat di sini, hari ini.

Zahid Hamidi berkata,kerajaan komited untuk menyiasat mana-mana organisasi, warta berita atau media yang disyaki memperoleh sumber dana asing.

“Saya harap campur tangan pihak luar tidak seharusnya berlaku demi kestabilan politik negara ini.”

“Tindakan profesional harus dilakukan, pembuktian harus dicari untuk memberi pengukuhan terhadap lontaran maklumat yang diperolehi dari media siber.”

Berhubung laporan media tentang sebuah badan asing dipengerusikan jutawan George Soros yang didakwa membiayai beberapa organisasi tempatan dalam programnya bagi mempengaruhi keputusan pilihan raya umum akan datang.

 

 

Filem Animasi Tempatan Perlu Tembus Pasaran Global – Zahid Hamidi

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata sektor animasi kreatif tempatan perlu menembusi pasaran global selaras dengan Transformasi Nasional 2050 (TN50).

Zahid Hamidi berkata matlamat itu boleh dicapai menerusi sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, jabatan dan agensi kerajaan berkaitan industri perfileman.

Katanya penggiat sektor animasi perlu keluar daripada zon selesa dan mencabar diri melakukan perkara yang boleh membanggakan diri dan negara.

Beliau berkata industri animasi tempatan semakin mendapat tempat di pasaran luar apabila mencatat pertumbuhan memberangsangkan dengan nilai eksport mencecah RM101 juta tahun lalu, manakala nilai jualan tempatan mencecah RM127 juta.

zahid2

“Kita mahu apabila Perdana Menteri (Datuk Seri Najib Razak) mengumumkan GN50, filem animasi akan berada di peringkat global kerana kita mahu hasil kreativiti penggiat filem itu diterima di peringkat antarabangsa.

“Sebab itulah saya bersama isteri (Datin Seri Hamidah Khamis), anak dan cucu berada pada majlis pelancaran animasi Upin & Ipin Jeng Jeng, malam ini,” katanya.

“Filem animasi tempatan mempunyai potensi yang besar, ini terbukti apabila filem Upin dan Ipin telah berjaya disiarkan di Disney Channel.

Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan tayangan perdana filem Upin & Ipin Jeng Jeng di eCurve Damansara, di sini, malam ini.

Yang turut hadir, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh dan Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Mas Ermieyati Samsudin.

Katanya, Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia (FINAS) perlu membantu penerbitan filem itu menerusi penyaluran dana lebih banyak bagi memastikan kutipan diperoleh juga tinggi.

“Walaupun difahamkan ketika ini dana agak kurang, pada masa depan kita harap ia dapat ditingkatkan kerana filem ini mempunyai masa depan yang cerah.

Zahid Hamidi berkata filem animasi tempatan juga perlu memaparkan mesej yang positif supaya ia dapat memberi pengajaran dan contoh yang baik kepada penonton.

“Bukan hanya dari segi mesej, pembikin filem animasi juga perlu mencari jalan supaya menarik minat semua golongan masyarakat dan bukan hanya kanak-kanak.”

Filem ini merealisasikan impian kanak-kanak untuk melihat cerita Upin dan Upin dilakonkan di alam nyata.

Filem animasi hasil usahasama antara Les’ Copaque Production dan KRU Studios itu akan ditayangkan di pawagam seluruh negara mulai 24 Nov ini.